Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp tin bài phục vụ Website, sử dụng thư điện tử công vụ.

Đăng ngày 18 - 12 - 2019
Lượt xem: 88
100%

 

       Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ban Dân tộc ban hành Công văn số 08/BDT-TTr tuyên truyền đến cán bộ, công chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp tin bài phục vụ Trang thông tin điện tử và sử dụng thư công vụ.

        Lãnh đạo Ban yêu cầu các phòng chuyên môn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

        1. Chế độ báo cáo tuần, kế hoạch tuần từng cá nhân:
       - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần và phương hướng tuần tiếp theo (trong nội dung báo cáo có đánh giá hạn ngày yêu cầu trả lời của văn bản, ngày ban hành văn bản, đúng hạn, trễ hạn). Báo cáo gửi về Phòng Thanh tra vào chiều thứ 5 mỗi tuần, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email bandt@ninhthuan.gov.vn.

       - Kế hoạch công tác hàng tuần (trong đó phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức của phòng). Kế hoạch gửi về Phòng Thanh tra vào chiều thứ 5 mỗi tuần.

        2. Cung cấp tin, bài phục vụ Trang thông tin điện tử:

       Căn cứ vào tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm và để phong phú thêm nội dung Trang thông tin điện tử cơ quan. Giao nhiệm vụ các phòng chuyên môn cung cấp tin, bài để Phòng Thanh tra đăng tải trên Trang thông tin điện tử cơ quan (mỗi phòng chuyên môn có ít nhất 2 tin bài/tuần).

       3.
Sử dụng hộp thư điện tử công vụ:
      
Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan. Yêu cầu các phòng chuyên môn phổ biến cho cán bộ, công chức trong phòng sử dụng hộp thư điện tử công vụ với tên miền xxx@ninhthuan.gov.vn để trao đổi thông tin và nhận văn bản, không sử dụng hộp thư điện tử cá nhân khác (Yahoo, Gmail…).


*** Chi tiết:       08.CV.NB.PDFTin liên quan

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo NQ của HĐND tỉnh và QĐ của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ BHYT cho...(08/09/2023 3:12 CH)

Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức vụ...(30/08/2023 2:29 CH)

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.(28/02/2023 9:16 SA)

Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên...(31/01/2020 1:21 SA)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế...(26/11/2019 1:18 SA)

41 người đang online
°