Báo cáo công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị của cử tri và phòng chống tham nhũng năm 2021

Đăng ngày 19 - 10 - 2021
Lượt xem: 19
100%

      **** Chi tiết Báo cáo:       Báo cáo GQ KN kiến nghị cử tri PCTN năm 2021_signed.pdf
                                          Các văn bản trả lời kiến nghị của cử tri.PDF       
                                          Các biểu mẫu KNTC.PDF         Các biểu mẫu PCTN.PDFTin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(16/05/2022 9:05 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021(10/05/2022 8:38 SA)

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022(25/04/2022 9:49 SA)

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022(07/04/2022 2:46 CH)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(08/03/2022 2:09 CH)

61 người đang online
°