Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 23/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
Lượt xem: 35
100%

     **** Chi tiết:       BC.908_08.11.2021_signed.PDFTin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(16/05/2022 9:05 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021(10/05/2022 8:38 SA)

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022(25/04/2022 9:49 SA)

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022(07/04/2022 2:46 CH)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(08/03/2022 2:09 CH)

32 người đang online
°