Những kết quả giảm nghèo bền vững

Đăng ngày 18 - 10 - 2021
Lượt xem: 52
100%

 

Thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bắt đầu từ 17/10-18/11/2021, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai. Vượt qua nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo bền vững ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Hàng loạt chủ trương, chiến lược về xóa đói giảm nghèo được thực hiện đồng bộ để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo; thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền.

Giai đoạn 2016-2020, kết quả giảm nghèo cả nước như sau:

- Mức giảm bình quân đạt 1,43%/năm (chỉ tiêu đưa ra từ 1-1,5%/năm);

- Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm đạt mức chỉ tiêu 4%/năm (chỉ tiêu ban đầu 3-4%/năm);

 - Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo đạt 5,4%/năm (chỉ tiêu đưa ra 4%/năm);

- Thu nhập bình quân của người nghèo tăng >2 lần;

- > 13,000 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả với >2,2 triệu đồng hưởng lợi (tổng kinh phí 8.000 tỷ đồng);

- > 2,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được dãy nghề, tạo việc làm;

- 5.500 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số được đi làm việc ở nước ngoài.

Đến 2020: 32 huyện nghèo, 103 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 550 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi hoàn thành chương trình 135; 1.286 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi hoàn thành chương trình 135.Theo Nguồn Thông tấn xã Việt Nam


Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma vùng dân tộc...(30/05/2022 3:39 CH)

Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trên địa...(27/05/2022 3:05 CH)

Báo cáo tổng kết 20 năm kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai...(20/05/2022 9:00 SA)

Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc...(15/04/2022 9:41 SA)

Phát huy vai trò của cộng đồng về thực hiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma vùng đồng...(25/02/2022 9:13 SA)

59 người đang online
°