Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
Lượt xem: 43
100%

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/10/2021, như sau:

1. Tổng số xã, phường, thị trấn được đánh giá phân loại: 65/65; Kết quả:

- Cấp độ 1: 44 xã, phường, thị trấn.

- Cấp độ 2: 18 xã, phường, thị trấn.

- Cấp độ 3: 03 xã, phường, thị trấn.

- Cấp độ 4: (không)

2. Tổng số huyện, thành phố được đánh giá phân loại: 07/07; Kết quả:

- Cấp độ 1: 03 huyện.

- Cấp độ 2: 04 huyện, thành phố.

- Không có huyện, thành phố ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

3. Toàn tỉnh: Cấp độ 2.

 

     **** Chi tiết:     TBUB149_20.10.2021.pdf
Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...(04/07/2022 4:46 CH)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022(20/04/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022(04/03/2022 3:10 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình...(27/01/2022 3:29 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người...(27/01/2022 3:03 CH)

41 người đang online
°