Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vúng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đăng ngày 27 - 01 - 2022
Lượt xem: 202
100%

 

Căn cứ Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, giai đoạn 2015-2025; Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II). 

Ngày 26/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung: 

1. Xây dựng 01 phóng sự về Hôn nhân và gia đình; tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

2. Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại 9/9 xã trên địa bàn huyện Bác Ái. 

4. Duy trì và xây dựng mới Câu lạc bộ Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

5. Tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án: Tại 06 huyện.           

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại tỉnh: Thành viên Ban chỉ đạo Đề án.

 

 

 

 


Kế hoạch 381 của BCĐ năm 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam với Lào(05/09/2022 10:02 SA)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực...(24/08/2022 9:18 SA)

Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...(04/07/2022 4:46 CH)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022(20/04/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022(04/03/2022 3:10 CH)

43 người đang online
°