Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu năm 2022

Đăng ngày 27 - 01 - 2022
Lượt xem: 205
100%

 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách  cho  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Ngày 24/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu năm 2022, với các nội dung: Tổ chức tập huấn; cung cấp thông tin; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; Tiếp  đón  đoàn  đại  biểu  Người  có  uy  tín  các tỉnh  đến  tham  quan  và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Thuận; tố chức Hội  nghị gặp mặt biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS.


QĐ ban hành kế hoạch cs NCUT 2022 UBND tỉnh.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam với Lào(05/09/2022 10:02 SA)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực...(24/08/2022 9:18 SA)

Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...(04/07/2022 4:46 CH)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022(20/04/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022(04/03/2022 3:10 CH)

41 người đang online
°