Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Đăng ngày 21 - 11 - 2022
Lượt xem: 118
100%

 


BC.1139.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/11/2022 10:34 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 và phương hướng, nhiệm...(21/11/2022 3:08 CH)

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022. (24/10/2022 9:25 SA)

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2022. (12/09/2022 9:17 SA)

Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán...(12/09/2022 9:22 SA)

12 người đang online
°