Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 60
100%

 


BC.785._signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.(04/05/2023 2:58 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. (30/03/2023 10:10 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023. (30/03/2023 10:07 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...(30/03/2023 10:05 SA)

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Qúy I và phương hướng, nhiệm vụ Qúy II năm 2023. (30/03/2023 10:03 SA)

36 người đang online
°