Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2022.

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 83
100%

 


BC.773_signed.PDF

Tin liên quan

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2022(25/06/2022 5:55 CH)

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...(08/06/2022 3:45 CH)

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ(21/03/2022 9:44 SA)

Tin mới nhất

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.(04/05/2023 2:58 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. (30/03/2023 10:10 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023. (30/03/2023 10:07 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...(30/03/2023 10:05 SA)

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Qúy I và phương hướng, nhiệm vụ Qúy II năm 2023. (30/03/2023 10:03 SA)

40 người đang online
°