Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc ISO thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đăng ngày 10 - 08 - 2022
Lượt xem: 40
100%

 


QĐ.30_signed.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.(04/05/2023 2:58 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. (30/03/2023 10:10 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023. (30/03/2023 10:07 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...(30/03/2023 10:05 SA)

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Qúy I và phương hướng, nhiệm vụ Qúy II năm 2023. (30/03/2023 10:03 SA)

24 người đang online
°