Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Đăng ngày 10 - 05 - 2022
Lượt xem: 56
100%

 


BC.357_signed.PDF | Kèm theo Phục lục 1, 3.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(16/05/2022 9:05 SA)

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022(25/04/2022 9:49 SA)

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022(07/04/2022 2:46 CH)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(08/03/2022 2:09 CH)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Ban Dân tộc(17/02/2022 3:18 CH)

23 người đang online
°