Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết Chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 24 - 08 - 2022
Lượt xem: 213
100%

 


28-Chỉ thị đổi mới ban hành, sơ tổng kết học tập NQ, CT của Đảng.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(11/03/2023 9:56 SA)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (14/11/2022 10:11 SA)

41 người đang online
°