Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết Chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 24 - 08 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 


28-Chỉ thị đổi mới ban hành, sơ tổng kết học tập NQ, CT của Đảng.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam với Lào(05/09/2022 10:02 SA)

Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...(04/07/2022 4:46 CH)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022(20/04/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022(04/03/2022 3:10 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình...(27/01/2022 3:29 CH)

30 người đang online
°