Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 23 - 10 - 2023
Lượt xem: 62
100%

 


979 BC CCHC.PDF | Kèm Phụ lục thống kê số liệu báo cáo CCHC.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2023(23/10/2023 3:34 CH)

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.(29/09/2023 9:39 SA)

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. (29/09/2023 9:04 SA)

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực...(11/09/2023 9:15 SA)

Kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị...(26/07/2023 9:21 SA)

63 người đang online
°