Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
Lượt xem: 28
100%

 


BC 1090.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2023(23/10/2023 3:34 CH)

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng...(23/10/2023 3:31 CH)

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. (29/09/2023 9:04 SA)

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực...(11/09/2023 9:15 SA)

Kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị...(26/07/2023 9:21 SA)

80 người đang online
°