Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2023.

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
Lượt xem: 28
100%

 


BC 138._signed_signed.PDF

Tin liên quan

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng,...(13/01/2023 9:57 SA)

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quí III năm 2022.(01/11/2022 3:57 CH)

Kế hoạch nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023.(01/11/2022 3:48 CH)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...(01/11/2022 3:41 CH)

Kết luận thanh tra thực hiện theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016, Quyết định 12/QĐ-TTg...(29/10/2022 3:52 CH)

Tin mới nhất

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng,...(28/02/2023 9:51 SA)

Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ...(28/02/2023 9:46 SA)

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính năm 2015.(28/02/2023 9:44 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu...(28/02/2023 9:43 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham...(28/02/2023 9:39 SA)

30 người đang online
°