Chỉ thị Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 65
100%

 


CT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức đánh giá hiện trạng thực hiện Chuyển đổi số theo Quyết định số 852/QĐUBND ngày 08/7/2022...(30/10/2023 9:33 SA)

Báo cáo Kết quả triển khai thưc hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm...(23/10/2023 3:37 CH)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm...(14/09/2023 9:13 SA)

Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. (11/09/2023 9:50 SA)

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi...(12/07/2023 9:25 SA)

15 người đang online
°