Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID).

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
Lượt xem: 103
100%

 


ời phát động.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh...(04/05/2023 2:51 CH)

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ban Dân tộc. (30/03/2023 10:11 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 của Ban Dân tộc. (30/03/2023 10:00 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ban Dân tộc. (30/03/2023 9:57 SA)

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023.(27/03/2023 3:04 CH)

14 người đang online
°