Triển khai thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập thông tin hiện trạng môi trường làng nghề đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận           Thực hiện Thông báo số 861/TB-UBDT ngày 30/6/2021 của Uỷ ban Dân tộc, về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án bảo vệ môi trường của Uỷ ban Dân tộc thực hiện từ năm 2021.

Sáng ngày 25/10/2021, Đoàn công tác của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc. Làm việc với Đoàn có Ông Bá Bình Yên, Phó Trưởng ban Dân tộc và lãnh đạo, công chức Phòng Kế hoạch – Chính sách.

Tại buổi làm việc, Bà Lê Thị Bích Vân, đại diện đoàn công tác của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã báo cáo nội dung triển khai thực hiện điều tra, khảo sát và thu thập thông tin hiện trạng môi trường làng nghề đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2022. Theo kế hoạch, Đoàn các có buổi làm việc với các Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các phòng, ban của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, UBND thị trấn Phước Dân để nắm tình hình thông tin hiện trạng môi trường, đến khảo sát thực địa tại làng nghề Gốm Bàu Trúc và làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp.

           Những thông tin, tài liệu điều tra thu thập được tại đợt khảo sát này sẽ là tiền đề để đơn vị triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện vệ sinh môi trường tại 2 làng nghề Gốm Bàu Trúc và làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp trên địa bàn tỉnh.Trượng Thị Ái, Phòng Kế hoạch-Chính sách