Tháng cao điểm, phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2022.

Mỹ Linh