Kế hoạch phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với CBCCVC và nhân dân lao động trong toàn tỉnh NT năm 2017 và năm 2018

Đăng ngày 12 - 10 - 2017
Lượt xem: 380
100%

 

          Ngày 11/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4235/KH-UBND về phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân lao động trong toàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 và năm 2018.

**** Nội dung chi tiết:   khub 4235_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Tuyển sinh của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang năm học 2022 - 2023(25/04/2022 8:50 SA)

Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới(14/04/2022 3:12 CH)

Báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ tuyên dương người có uy...(08/04/2022 3:06 CH)

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2022(07/04/2022 9:34 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục...(14/10/2021 4:51 CH)

28 người đang online
°