Quy định về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc

Đăng ngày 17 - 01 - 2018
Lượt xem: 167
100%

 

Ngày 17/01/2018, Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 08/QĐ-BDT Quy định về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.
Quy định gồm có 3 Chương, 11 Điều. Có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2018. *** Nội dung chi tiết:  QD08_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Tuyển sinh của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang năm học 2022 - 2023(25/04/2022 8:50 SA)

Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới(14/04/2022 3:12 CH)

Báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ tuyên dương người có uy...(08/04/2022 3:06 CH)

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2022(07/04/2022 9:34 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục...(14/10/2021 4:51 CH)

17 người đang online
°