Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Dân tộc năm 2020.

Đăng ngày 20 - 01 - 2020
Lượt xem: 175
100%

 

          Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan năm 2020

           I. MỤC TIÊU
         Đẩy mạnh triển khai và khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện để thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin-truyền thông tại cơ quan được hiện đại hoá, đáp ứng các yêu cầu cho công việc triển khai và vận hành chính quyền điện tử.

           II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
           1. Ứ
ng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan.

          Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Thực hiện chỉ đạo điều hành công việc trên hệ thống phần mềm tiến đến không sử dụng văn bản giấy trong hoạt động cơ quan. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

           2. ng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

          Nâng cấp hoạt động Trang thông tin điện tử cơ quan, tạo thêm các kênh giao tiếp, đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp về việc cung cấp các dịch vụ công của tỉnh.

           3.Phát triển nguồn nhân lực.

           Đào tạo chuyên sâu công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan. Nâng cao năng lực quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo tại cơ quan.

           4.Phát triển hạ tầng kỹ thuật.

          Triển khai nâng cấp, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan từng bước hiện đại, đồng bộ, thống nhất phục vụ cho việc xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử.

*** Nội dung chi tiết:   KH.09_signed.PDF


Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Tuyển sinh của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang năm học 2022 - 2023(25/04/2022 8:50 SA)

Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới(14/04/2022 3:12 CH)

Báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ tuyên dương người có uy...(08/04/2022 3:06 CH)

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2022(07/04/2022 9:34 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục...(14/10/2021 4:51 CH)

60 người đang online
°