Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/12/2021).

Đăng ngày 20 - 12 - 2021
Lượt xem: 57
100%

 


Thong-bao.Ket-qua-danh-gia-cap-do-dich-tren-dia-ban-tinh-Ninh-Thuan-den-ngay-17.12.2021_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày...(23/03/2022 9:45 SA)

Công điện của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai một số biện pháp tăng cường...(28/02/2022 10:40 SA)

Công văn chỉ đạo của Tỉnh uỷ Ninh Thuận về tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động thích ứng...(23/12/2021 8:27 SA)

27 người đang online
°