Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/3/2022)

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 50
100%

 


Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17.3.2022).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công điện của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai một số biện pháp tăng cường...(28/02/2022 10:40 SA)

Công văn chỉ đạo của Tỉnh uỷ Ninh Thuận về tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động thích ứng...(23/12/2021 8:27 SA)

Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày...(20/12/2021 2:47 CH)

12 người đang online
°