Hướng dẫn Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
Lượt xem: 44
100%

 


ộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia.pdf

Tin liên quan

Hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022(25/03/2022 3:17 CH)

Phim tài liệu: Ninh Thuận - Giá trị khác biệt(10/03/2022 10:09 SA)

Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022)(11/01/2022 3:24 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022(25/03/2022 3:17 CH)

Phim tài liệu: Ninh Thuận - Giá trị khác biệt(10/03/2022 10:09 SA)

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) gắn với 47...(28/02/2022 3:46 CH)

Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022)(11/01/2022 3:24 CH)

Tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận...(10/01/2022 3:17 CH)

2 người đang online
°