Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 15/2022, từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 174
100%

 


BantinCCHCso15.2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. (05/06/2023 9:34 SA)

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.(04/05/2023 2:58 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. (30/03/2023 10:10 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023. (30/03/2023 10:07 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...(30/03/2023 10:05 SA)

70 người đang online
°