Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 15/2022, từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 105
100%

 


BantinCCHCso15.2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia(06/05/2022 8:35 SA)

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực...(28/04/2022 2:50 CH)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp,...(26/04/2022 8:46 SA)

Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 14/2022, từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022(11/04/2022 9:48 SA)

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ(21/03/2022 9:44 SA)

37 người đang online
°