Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý 3.2023

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
Lượt xem: 51
100%

 


CV 1158 CKDTNS.PDF

Tin liên quan

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quí II năm 2023.(14/07/2023 10:18 SA)

Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sỏ’ năm 2022(11/05/2023 4:44 CH)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(11/05/2023 4:40 CH)

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và mối quan hệ công tác giũa Văn...(11/05/2023 4:34 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tôc(11/05/2023 4:28 CH)

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành...(08/11/2023 8:44 SA)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...(06/11/2023 10:21 SA)

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023. (26/10/2023 2:57 CH)

Công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. (06/10/2023 8:17 SA)

Báo cáo Kết quả giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh...(29/09/2023 3:26 CH)

74 người đang online
°