Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
Lượt xem: 37
100%

 


Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.pdf | ĐCTT ĐHXIII Công đoàn VN, nhiệm kỳ 2023-2028.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KH tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận...(15/11/2023 10:18 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện.(05/10/2023 8:39 SA)

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ văn Ngân (1902-2022).(05/10/2022 3:58 CH)

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022).(12/09/2022 3:59 CH)

Phát huy vai trò các hợp tác xã chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp(26/03/2021 9:17 SA)

8 người đang online
°