Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2023.

Đăng ngày 06 - 11 - 2023
Lượt xem: 28
100%

 


BC 1271.PDF | Kèm theo các biểu BC1271.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành...(08/11/2023 8:44 SA)

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023. (26/10/2023 2:57 CH)

Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý 3.2023(10/10/2023 3:09 CH)

Công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. (06/10/2023 8:17 SA)

Báo cáo Kết quả giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh...(29/09/2023 3:26 CH)

5 người đang online
°