Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tháng 02 năm 2023.

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 


BC 137._signed.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2023. (28/02/2023 9:49 SA)

Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ...(28/02/2023 9:46 SA)

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính năm 2015.(28/02/2023 9:44 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu...(28/02/2023 9:43 SA)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham...(28/02/2023 9:39 SA)

62 người đang online
°