Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tháng 02 năm 2023.

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
Lượt xem: 154
100%

 


BC 137._signed.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành...(08/11/2023 8:44 SA)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...(06/11/2023 10:21 SA)

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023. (26/10/2023 2:57 CH)

Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý 3.2023(10/10/2023 3:09 CH)

Công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. (06/10/2023 8:17 SA)

71 người đang online
°