56 người đang online
°

Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sỏ’ năm 2022

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 156
100%

 


QĐ.58.PDF

Tin liên quan

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(11/05/2023 4:40 CH)

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và mối quan hệ công tác giũa Văn...(11/05/2023 4:34 CH)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tộc(11/05/2023 3:34 CH)

Công văn về việc xét duyệt quyết toán năm 2022(11/05/2023 3:32 CH)

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Ban Dân tộc năm 2022(11/05/2023 10:28 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. (19/04/2024 3:54 CH)

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ. (05/04/2024 2:31 CH)

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban Dân tộc năm 2024. (07/03/2024 10:00 SA)

Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản...(20/02/2024 4:13 CH)

Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024. (20/02/2024 10:51 SA)