Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 49/KH-BDT
Ngày ban hành 30/08/2018
Trích yếu Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm |
88 người đang online
°