Báo cáo tổng kết 20 năm kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
Lượt xem: 130
100%

 


BC.393_signed.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma vùng dân tộc...(30/05/2022 3:39 CH)

Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trên địa...(27/05/2022 3:05 CH)

Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc...(15/04/2022 9:41 SA)

Phát huy vai trò của cộng đồng về thực hiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma vùng đồng...(25/02/2022 9:13 SA)

Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân...(17/01/2022 3:14 CH)

16 người đang online
°