Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Đề án 1898/QĐ-TTg năm 2022

Đăng ngày 09 - 11 - 2022
Lượt xem: 100
100%

 


thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022 (07.11.2022_16h18p39)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (14/11/2022 10:11 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày...(07/11/2022 10:03 SA)

Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022(17/10/2022 4:11 CH)

36 người đang online
°