58 người đang online
°

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
Lượt xem: 146
100%

 


CV-de-nghi-cac-So-nganh-dia-phuong-gop-y-936.pdf | 1539.UBDT-CSDT.signed-733.pdf | 4393-BNV-556.pdf | Du-thao-Nghi-Quyet.doc | Du-thao-Quyet-dinh.doc | Phu-luc-de-nghi-ho-tro-BHYT-DTTS-tu-thang-10.2023.xlsx | Du-thao-To-trinh-cua-Ban-Dan-toc-trinh-UBND-tinh-ban-hanh-QD.doc | u-thao-To-trinh-ban-hanh-NQ.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(11/03/2023 9:56 SA)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (14/11/2022 10:11 SA)