Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Thuận Bắc năm 2022

Đăng ngày 11 - 03 - 2023
Lượt xem: 81
100%

 


QĐ phê duyệt ds NCUT 2022 2392.pdf | DANH SACH bo sung công nhan KEM THEO 2392.pdf | DANH SACH đưa ra KEM THEO QD 2392.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (14/11/2022 10:11 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Đề...(09/11/2022 3:01 CH)

46 người đang online
°