Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX.

Đăng ngày 11 - 10 - 2022
Lượt xem: 1.030
100%

 


BC tổng kết 20 năm thực hiện NQ 23-TW (03.10.2022_10h45p24)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh(06/09/2023 9:56 SA)

Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(11/03/2023 9:56 SA)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

76 người đang online
°