Thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam với Lào

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 


Thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam - Lào về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2022-2030.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực...(24/08/2022 9:18 SA)

Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...(04/07/2022 4:46 CH)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022(20/04/2022 2:51 CH)

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022(04/03/2022 3:10 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình...(27/01/2022 3:29 CH)

9 người đang online
°