31 người đang online
°

Thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Việt Nam với Lào

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
Lượt xem: 243
100%

 


Thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam - Lào về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2022-2030.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh(06/09/2023 9:56 SA)

Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(11/03/2023 9:56 SA)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)