Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 07 - 12 - 2022
Lượt xem: 90
100%

 


40-CTTU.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (14/11/2022 10:11 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Đề...(09/11/2022 3:01 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày...(07/11/2022 10:03 SA)

Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022(17/10/2022 4:11 CH)

41 người đang online
°