73 người đang online
°

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2023.

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
Lượt xem: 966
100%

 


222.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc...(13/12/2024 3:28 CH)

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 5 năm 2024 tại...(21/05/2024 4:17 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...(11/03/2024 3:14 CH)

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024(11/03/2024 3:05 CH)

Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành...(01/03/2024 3:20 CH)