Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2023.

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
Lượt xem: 355
100%

 


222.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. (05/06/2023 9:34 SA)

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.(04/05/2023 2:58 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. (30/03/2023 10:10 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023. (30/03/2023 10:07 SA)

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Qúy I và phương hướng, nhiệm vụ Qúy II năm 2023. (30/03/2023 10:03 SA)

60 người đang online
°