Về việc góp ý dự thảo NQ của HĐND tỉnh và QĐ của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ BHYT cho người dân tộc thiểu số ...

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 18
100%

 


1539.UBDT-CSDT.signed-733.pdf | 4393-BNV-556.pdf | CV-de-nghi-cac-So-nganh-dia-phuong-gop-y-936_duongbvbdt-06-09-2023_08h56p35(06.09.2023_09h34p46)_signed.pdf | u-thao-Nghi-Quyet.doc | Du-thao-Quyet-dinh.doc | Du-thao-To-trinh-ban-hanh-NQ.doc | Du-thao-To-trinh-cua-Ban-Dan-toc-trinh-UBND-tinh-ban-hanh-QD (1).doc | Phu-luc-de-nghi-ho-tro-BHYT-DTTS-tu-thang-10.2023.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.(28/02/2023 9:16 SA)

Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên...(31/01/2020 1:21 SA)

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp tin bài phục vụ Website, sử dụng thư điện tử công vụ.(18/12/2019 1:19 SA)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế...(26/11/2019 1:18 SA)

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận...(10/05/2019 1:16 SA)

13 người đang online
°