Dự thảo toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 04 - 2020
Lượt xem: 224
100%

 

    Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

    Ban Dân tộc xây dựng dự thảo toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm: Đề cương dự thảo Nghị quyết; Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo thực trạng tình hình thực hiện chính sách; Tờ trình xây dựng Nghị quyết; Quyết định thông qua chính sách.

    Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; Ban Dân tộc đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương cho ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết; Nội dung góp ý cần tập trung vào những vấn đề như: Tên gọi Nghị quyết; Bố cục trình bày các văn bản; Mục tiêu xây dựng Nghị quyết; Đánh giá tác động chính sách hỗ trợ; Đối tượng, phạm vi áp dụng; Định mức, thời gian hỗ trợ; Nhân lực thực hiện.


**** Chi tiết:           Góp ý lần 1.rar              CV165_signed.PDF
Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, NQ HĐND tỉnh (09/10/2023 8:12 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(10/02/2023 9:50 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình...(19/07/2022 3:43 CH)

Góp ý Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát...(12/04/2021 4:47 CH)

Lịch công tác Lãnh đạo tuần 39/2019(20/09/2019 1:18 SA)

13 người đang online
°