Góp ý Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi

Đăng ngày 12 - 04 - 2021
Lượt xem: 187
100%

    Chi tiết tại đây   -->    BCĐ.231_signed.PDF            Kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.PDFTin liên quan

Tin mới nhất

V/v góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, NQ HĐND tỉnh (09/10/2023 8:12 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(10/02/2023 9:50 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình...(19/07/2022 3:43 CH)

Dự thảo toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát...(29/04/2020 1:25 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo tuần 39/2019(20/09/2019 1:18 SA)

28 người đang online
°