Góp ý dự thảo Nghị quyết

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
Lượt xem: 107
100%

 


CV 124._signed_signed.PDF | Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung NQ 04.doc | Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một sốnội dung phụ lục kèm theo QĐ 34 (1).doc | Dự thảo Tờ trình của Ban Dân tộc trình UBND tỉnh ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 34.doc | Dự thảo Tờ trình trình HĐND tỉnh ban hành NQ sửa đổi, bổ sung NQ 04.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, NQ HĐND tỉnh (09/10/2023 8:12 SA)

Góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình...(19/07/2022 3:43 CH)

Góp ý Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát...(12/04/2021 4:47 CH)

Dự thảo toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát...(29/04/2020 1:25 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo tuần 39/2019(20/09/2019 1:18 SA)

25 người đang online
°