Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022

Đăng ngày 17 - 10 - 2022
Lượt xem: 181
100%

Ngày 12/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ngành, địa phương và 124 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Tỉnh Ninh Thuận hiện có 32 dân tộc thiểu số sinh sống, với 38.431hộ/170.566 khẩu, chiếm 23% so với dân số toàn tỉnh. Người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022 là 124 người (huyện Bác Ái 37 người, Ninh Sơn 22 người, Thuận Bắc 23 người, Thuận Nam 13 người, Ninh Hải 6 người, Ninh Phước 22 người và Tp Phan Rang-Tháp Chàm 1 người). Trong những năm qua, Người có uy tín đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc; bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng; là tấm gương sáng, đi đầu, tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, đường cao tốc Bắc - Nam đang triển khai trên địa bàn tỉnh; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ Người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ... Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt có vai trò quan trọng của Người có uy tín. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Người có uy tín phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng thôn, khu phố vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương năm 2022./.

 

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức...(27/09/2022 5:26 CH)

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh(06/09/2023 9:56 SA)

Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(11/03/2023 9:56 SA)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

13 người đang online
°