Kế hoạch triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2022..

Đăng ngày 27 - 09 - 2022
Lượt xem: 109
100%

 


KH.845._signed.PDF | KH.1070_signed.PDF

Tin liên quan

Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022(17/10/2022 4:11 CH)

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh(06/09/2023 9:56 SA)

Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(11/03/2023 9:56 SA)

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Ban Dân tộc đến năm 2025 và những năm tiếp...(06/03/2023 8:49 SA)

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

98 người đang online
°