Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đăng ngày 14 - 11 - 2022
Lượt xem: 180
100%

 


BC Công tác dân tộc 2022, nhiệm vụ 2023 (10.11.2022_17h03p27)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển...(07/12/2022 10:15 SA)

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022. (18/11/2022 3:04 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Đề...(09/11/2022 3:01 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày...(07/11/2022 10:03 SA)

Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022(17/10/2022 4:11 CH)

44 người đang online
°