Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Đăng ngày 20 - 04 - 2022
Lượt xem: 48
100%

 


26-Chi thi day nhanh tien do gia ngan von dau tu cong nam 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022(04/03/2022 3:10 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình...(27/01/2022 3:29 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người...(27/01/2022 3:03 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát...(11/01/2022 3:56 CH)

Tuyên truyền Chỉ thị 19 CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền...(21/12/2021 10:00 SA)

3 người đang online
°