Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
Lượt xem: 431
100%

 

       Ngày 25/5/2022, Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất Chương trình phối hợp công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hai đơn vị sẽ xây dựng nội dung phối hợp liên quan đến việc thực hiện các văn bản về công tác dân tộc; triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

       Hướng tới mục tiêu nhằm triển khai hiệu quả công tác thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện những nội dung có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vừng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

       Kế hoạch được cụ thể hóa thực hiện hàng năm, có sự kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan để đánh giá kết quả công tác phối hợp...

 

 


CTPH BDT-Tỉnh Đoàn.pdf

Tin liên quan

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.(25/05/2023 10:21 SA)

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế...(08/03/2023 9:03 SA)

Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận(30/12/2022 10:12 SA)

Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc...(15/04/2022 9:41 SA)

Phát huy vai trò của cộng đồng về thực hiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma vùng đồng...(25/02/2022 9:13 SA)

Tin mới nhất

Ứng viên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển công chức không qua thi tuyển năm 2023.(17/11/2023 9:42 SA)

Công bố tài liệu tham khảo phục vụ sơ tuyển vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2023.(17/11/2023 9:40 SA)

Ban hành Quy chế văn hóa công vụ của công chức và người lao động Ban Dân tộc Ninh Thuận. (06/09/2023 2:24 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.(25/05/2023 10:21 SA)

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế...(08/03/2023 9:03 SA)

56 người đang online
°